Системата за управление на съдържание (Content Management System – CMS)

Системата за управление на съдържание (Content Management System – CMS) е софтуер, който позволява на потребителите да създават, редактират и публикуват съдържание в интернет. ЦМС се използва за създаване на уеб сайтове, блогове, онлайн магазини и други видове уеб приложения.

WordPress е един от най-известните ЦМС, който е насочен към създаване на блогове и уеб сайтове. WordPress е безплатен и отворен код софтуер, който е лесен за употреба и предлага голям брой теми и плъгини за персонализиране на страницата.

Drupal е друга популярна ЦМС, която е насочена към по-сложни уеб приложения. Drupal е също безплатен и отворен код, но изисква повече технически познания за да се използва ефективно.

Joomla е третата най-известна ЦМС, която е подобна на WordPress, но е насочена към по-сложни уеб приложения. Joomla е също безплатна и отворен код, но изисква повече технически познания за да се използва ефективно.

Всички тези системи предлагат различни функционалности и възможности, които се избират в зависимост от конкретните нужди на потребителя.