Появата на Unix

Как и откъде се появава unix   Unix е операционна система, която е създадена през 1969 г. от...

Read More